اولین همایش فصلی کمیته های نما

اولین همایش فصلی کمیته های نما از طرف معاونت شهرسازی شهرداری تهران در محل سالن شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. در این مراسم ضمن سخنرانی مسئولین ارشد شهرداری و شورای شهر تهران در خصوص مبحث نما، از جمله دکتر گلپایگانی، معاون محترم شهرسازی، دکتر هاشمی، رئیس شورای شهر، دکتر سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی، دکتر اعطا، رئیس کمیته نماهای شهری در شورا و مهندس صالحی، مدیر کل ساختمان و معماری شهرداری، مقرر شد که نمایندگانی از هر یک از ارکان کمیته های نما در مناطق ۲۲ برای همکاری با مجموعه مدیریتی در راستای راهبری موضوعات مرتبط با این کمیته ها انتخاب شدند.
آقای دکتر کرمی، نماینده معاونین شهرسازی
آقای دکتر صفوی، نماینده اعضای علمی طراح شهری
آقای دکتر اکرمی، نماینده اعضای علمی معمار
آقای مهندس فرجامی، نماینده جامعه مهندسان
آقای مهندس نبی ئی، نماینده منتخب شورای شهر
آقای مهندس ثابتی، نماینده دبیران کمیته نما
ضمن تبریک به آقایان دکتر صفوی و مهندس ثابتی به عنوان اعضای انجمن طراحان شهری در این کمیته، مقتضی است نکات مد نظر خود را در خصوص کمیته های نما برای پیگری در مجموعه شهرداری و شورای شهر به این عزیزان منتقل نمایید.
در ضمن شرح سخنرانی این نمایندگان که مجموع نظرات همه اعضای کمیته مناطق ۲۲گانه است در دومین نشریه انجمن طراحان شهری با موضوع نما و جداره های شهری منتشر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *