حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال 1399 انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا 20 هکتار بطور مقطوع1500 میلیون ریال
مازاد بر 20 هکتار تا 50 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد50 میلیون ریال
مازاد بر 50 هکتار تا 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد40 میلیون ریال
مازاد بر 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد25 میلیون ریال

مثال: محدوده ای به مساحت 135 هکتار

135=20+30+50+35

[ (1500) + (30 x 50) + (50 x 40) + (35 x 25) ] = 5/875/000/000 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *