فراخوان نشریه ششم: آموزش طراحی شهری؛ از محتوا تا تولید فضا

سه دهه از شروع آموزش طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد در ایران می‌گذرد. در این مدت صدها نفر از دانش آموختگان وارد بازار کار طراحی شهری در بخش‌های اداری و مدیریتی، آموزشی و پژوهشی و یا حرفه و اجرا شده‌اند. شاید بتوان گفت که در این سال‌ها طراحی شهری به یک بلوغ نسبی در کشور رسیده است. لذا بر اساس انباشت تجارب ارزشمند عملی دانش آموختگان در عرصه‌های مختلف طراحی شهری فرصت آن فراهم شده تا نظام آموزش طراحی شهری در دانشگاه‌ها را مورد نقد و بازخوانی قرار دهیم تا میزان کارایی و کاستی‌های آن را دقیق‌تر بررسی کنیم.
انجمن طراحان شهری به عنوان نماینده صنفی متخصصان این رشته بر آن شد تا در ششمین شماره از نشریه خود، نقطه نظرات برآمده از تجارب گروه‌های مختلف فعال در عرصه‌های مختلف طراحی شهری را برای نقد عرصه آموزش طراحی شهری اخذ کند. همچنین نظر به ماهیت پویای شهر و تغییر توقعات از دانش طراحی شهری و به تبع آن نیازهای جدید در آموزش طراحی شهری، ضروری است که تا حد امکان از نظرات و انتظارات دانشجویان در حال تحصیل نیز آگاه شویم. امید است تا با هم افزایی تجارب و ایده‌های افراد ذیمدخل در این عرصه بتوانیم پیشنهادات سازنده‌ای برای اصلاح کیفیت آموزش طراحی شهری ارائه کنیم. استفاده از تجارب دانش‌آموختگانی که در حال حاضر در خارج از کشور هستند و امکان مقایسه محتوای آموزشی و فرایندها را با سایر کشورها دارند نیز می‌تواند فرصت خوبی برای دستیابی به این هدف فراهم نماید.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.