محفلی برای گفتمان در طراحی شهری

موضوع مقاله «ابزارها در حکمروایی طراحی شهری» توسط دکتر سهیلا صادق زاده رییس انجمن طراحان شهری در اولین نشست طراحی شهری با محوریت «حکمروایی شهری» در جلسه روز گذشته که از سوی دکتر سینا رزاقی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی و مدیر گروه شهرسازی این دانشگاه و دبیر این محفل و با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان طراحی شهری در محل سالن شهید باهنر دانشگاه شهید رجایی برای اولین بار ارائه و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
در این نشست سهیلا صادق زاده موضوع فوق را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی رساله دکترای خود با عنوان «چگونگی تجربه مدیران شهرداری تهران از فرایند تصمیم گیری در مورد پروژه-های طراحی شهری» برشمرد و به تشریح چالش ها و مسائلی که در فرایند تصمیم گیری طرح ها و پروژه های طراحی شهری در بازه زمانی سال های 1397-1385 سبب عدم تحقق اجرای طراحی شهری و در نتیجه افت کیفیت محیط زندگی شهروندان تهرانی را سبب گردیده دانست وی همچنین تغییر مکرر مدیران و «نبود راهبرد مدیریتی ثابت و پایدار» و پس از آن «ضعف دانش مديريتي مديران سازمان شهري در زمینه طراحی شهری» را از مهمترین چالش ها در این زمینه یادآور شدکه موجب آسیب جدی در روند تحقق پذیری طراحی شهری به عنوان دانش و حرفه ای مهم که ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را عهده دار می باشد وارد کرده است.
محورهای بعدی این نشست با موضوع طراحی شهری وجهانی شدن و همچنین طراحی شهری اکولوژیک اختصاص خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *