کیفیت و ابهامات پیرامون آن

سخنران: دکتر جهانشاه پاکزاداعضای پنل: دکتر پویان شهابیان، دکتر علیرضا بندرآباد، دکتر الهام سوری چهارشنبه 96/9/29 ساعت 13:30 الی 15:00 مکان: بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، بلوار امام حسن، مجتمع دانشگاهی، دانشکده معماری و شهرسازی، سالن اجتماعات (طبقه ششم)