اطلاعیه انجمن طراحان شهری – مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

دعوت برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن طراحان شهری (نوبت اول) دستور جلسه: استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس اصلاح ماده ۷ اساسنامه موضوع نوع عضویت تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰ نشانی:  تقاطع خیابان کریمخان و […]