طراحی شهری با رویکرد هوشمندی اقلیمی

دکتر فریناز مقتدریطراح شهر/پژوهشگر هوشمندی شهرFari.moghtaderi@gmail.com مهندس سارینا اردوانیکارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ایsarina.ardavani@gmail.com مقدمهگرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای امروز دنیا شناخته می‌شوند. بر این اساس است که مدیریت شهرها،‌ دولت‌ها و نهادهای دانشگاهی با بهره‌وری از فناوری‌های نوین درصدد کاهش تأثیرات زیست‌محیطی شهرنشینی برآمده و طرح‌ها و راهکارهای متنوعی در این […]