مروری بر سیل نوروز ۹۸ لرستان از منظر طراحی شهری

(با تمرکز بر نمونه موردی خرم آباد) مهندسان مشاور هنر مهندسی شهرتهیه کننده «طرح ویژه طراحی شهری رودخانه خرم آباد» مروارید قاسمی اصفهانی، معمار و طراح شهرینیما واحدی، مهندس مکانیک سیالات و برنامه ریز شهری و منطقه ای و هر چیز زنده‌ای را ازآب پدید آوردیم. (آیه ۳۰ سوره انبیا) آب مایه حیات است، باران […]