نقدی بر اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۹ شورای عالی استان ها (تنقیحی مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰)

امید رهنمادکترای مدیریت گرایش حقوق محیط زیستمعاون مدیر کل در امور تشخیص و ایجاد منابع اداره کل تشخیص و وصول درآمد با نگاه به مفاد آیین نامه فوق الاشاره، نحوه و چگونگی ابلاغ آن، ایرادات و ابهامات شکلی و ماهوی بسیاری قابل تأمل است. هرچند در آیین نامه جدید سعی بر آن بوده است که […]