محیط زیست و ارتباط آن با محیط زندگی و حیات شهری

جهانشاه پاکزاد استاد طراحی شهری هرروز باغ ها و مزارع پیرامون و داخل شهرهای ما به زیر ساخت میروند و صدای دلنشین پرندگان جای خود را به صداهای گوشخراش داده است. در جوب هایمان موش ها لانه کرده اند و جز سگ و گربه های ولگرد حیوان دیگری در سطح شهر مشاهده نمی شود. سطوح […]

ناهنجاری‏های منظر شهری و سهم کارشناسان در تولید آن

منظر شهرهای ما پر است از صحنه ‏های خوشایند و ناخوشایند. آنچه در این بین بیش از همه باعث آزردگی خاطر می‏شود شلوغی و آشفتگی حاکم بر فضاهای شهری ما است. اغلب نه می‏توان نظم یا سبکی خاص را ملاحظه نمود، و نه می‏توان فضایی را تمام و تثبیت شده یافت.افراد و نهادها نیز در […]