حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری

معرفی کتاب: حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری مؤلف: دکتر امید رهنما در این کتاب” حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری” با آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و چالش ها و خلاهای نظام حقوقی فضای سبز خصوصی شهری ،نسبت به ارایه چارچوب حقوقی برای حفظ و گسترش فضای خصوصی شهری […]

نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر» معرفی شدند

به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ۵۰ کتاب در گروه«هنر» در موضوع‌های «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، «عکاسی»، «هنرهای نمایشی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند پنج کتاب زیر در موضوع «معماری و شهرسازی» از سوی هیات داوران به عنوان نامزد معرفی شدند: تاریخ طراحی داخلی از […]

حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال ۱۳۹۹ انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا ۲۰ هکتار بطور مقطوع ۱۵۰۰ میلیون ریال مازاد بر ۲۰ هکتار تا ۵۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۵۰ میلیون ریال مازاد بر ۵۰ هکتار تا ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۴۰ میلیون ریال مازاد بر ۱۰۰ هکتار به ازاء هر هکتار مازاد ۲۵ میلیون ریال مثال: محدوده ای به مساحت […]