نظرگاه های شهری و منظر طبیعی شهر

حسین فهیمی زادهکارشناس ارشد طراحی شهریارسالی از: شیرازایمیل: hfz1969@gmail.com مقدمهشهر از ترکیب و هم نشینی سه عنصر۱- محیط طبیعی Natural Environment2- محیط انسان ساخت Man-made Environment3- جامعه انسانی Human Societyشکل گرفته و به وجود می آید. تعادل و پایداری حیات شهر ، رابطه مستقیمی با کیفیت و نحوه همزیستی این سه عامل با یکدیگر دارد. […]

چیستی اجتماع محلی؟(۱)

برداشتی از فصل اول کتاب “محله ها و همسایه ها”(۲) اجتماع محلی از نگاه دیگر علوم پژوهشگران علوم اجتماعی نیز اجتماع محلی را از دریچه نظری تخصص خود به مطالعه می برند. انسان پژوهان و زیست شناسان بر این باورند که انسان‌ها همان حیوانات اجتماعی هستند که دقیقاً به خاطر توانایی خود در همکاری با […]

از اهمیت آب در شکل گیری زیستگاه های اولیه تا وقوع سیلابهای شهری

نیما رضایی خیرخواه، کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (nim.rezaeikheirkhah.arc@iauctb.ac.ir) مهتا میرمقتدایی، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، (mailto:mmoghtada@yahoo.com) ۱٫مقدمه از گذشته بسیار دور آب در باورهای مردمان و ادیان مختلف، عنصری پاک و هستی بخش بوده است به طوری که وجود آب در […]

فرصت‌ هایی برای طراحی شهری حساس به آب در تهران

میلاد محمدخانیمهتا میرمقتدایی مقدمهیکی از مهم ‌ترین اقدامات برای محافظت از محیط ‌زیست شهری و منابع آبی، تغییر رویکرد در مدیریت آب و حرکت به سمت مدیریت پایدار و یکپارچه‌ چرخه‌ آب است. طراحی شهری حساس به آب و استفاده از زیرساخت‌ های سبز شهری، رویکردی در طراحی و برنامه‌ریزی است که در آن تلاش […]

نقش برنامه ریزی و طراحی شهری در ایجاد شهرهای امن

کیومرث حبیبی ، دانشیار شهرسازی دانشگاه کردستان (Email: habibi_ki@yahoo.co.uk) محمدرضا نامداری ، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه کردستان (Email: m.reza.namdari1996@gmail.com) تهدیدات امنیتی در شهرهای بزرگ رو به افزایش است، باقی ماندن این تهدیدها و جرایمی که در مناطق شهری رخ می دهد باعث ترس شهروندان می شود ، چالش برای حکومت ایجاد می کند […]

ارتقای محیط زیست شهری با استفاده از پالایش زیستی

کیومرث حبیبی، دانشیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان (Habibi_ki@yahoo.co.uk) آرین آسیایی دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه کردستان (aryanasiaee@gmail.com) شهرهای امروزی پر از آلودگی ‌هایی است که نه تنها موجب رانش حیوانات از شهرها شده است بلکه زندگی برای انسان‌ ها را نیز دشوار کرده است. رویکردها و روش ‌های بسیاری برای حذف […]

مروری عمومی برخی مسائل مربوط به پسماند شهری و گریزی به استفاده از روش کمپوست به منظور تامین نیاز کود فضای سبز شهری

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی محمودرضا دارائی، دانشجوی شهرسازی درآمدلزوم توجه به مفاهیم مورد نظر در توسعه پایدار شهر که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در جهان مورد بحث می باشد توجه مدیران شهری را برای دستیابی به سه موضوع محیط زیست پذیر، رضایت و عدالت معطوف نموده است. بذل این توجه می تواند […]

پدیده سگ گردانی در شهرهای ایران

امیرحسین پورجوهری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آزاده سلجوقیان، دانشجوی دکترای شهرسازی پژوهش حاضر یک مطالعه کتابخانه‌ای است که با رویکرد کیفی و با استفاده از روش‌های تحلیلی استنباطی به‌صورت تطبیقی این موضوع را از منظر حقوق و قوانین داخل و خارج از کشور و با توجه به وضعیت جامعه ایرانی- اسلامی وزندگی شهری بررسی نموده […]

مشارکت در آرام سازی خیابان ماریاهیلف شهر وین

نغمه ترک زاده، طراح شهری، وین آنچه مرا واداشت که گزارش مختصر زیر را با شما در میان بگذارم، تجربه ملموس گفتارهایی بود که بارها شنیده و خوانده شده و حداقل برای من به وقوع نپیوسته بود. نوشتاری که در ادامه می‌آید نگاهی دارد به نحوه مشارکت مردم در پیاده سازی و آرام سازی و […]

با غچه های اشتراکی در محلات

مونا تاج بخشدکترای طراحی شهری- مونترال،کاناداmona_tajbakhsh@yahoo.com مقدمه: بزرگ، شیوه زندگی ای را به شهروندان تحمیل کرده اند که آنها را از تجربه بسیاری از جنبه های یک زندگی سالم و در تعامل با طبیعت و همسایگان محروم ساخته است. شما هم اگر ساکن یکی از این مجتمع های مسکونی متداول این روزها در پایتخت یا […]