آغازی برای پایان آشفتگی منظر شهری

شهرها همانند موجودات زنده دارای جسم و روح و پویایی هستند و منظرشهری مانند نمای ظاهری و پوسته بیرونی هر شهر است که خود برگرفته ازعوامل معنویات درونی جامعه است و به نوعی صورتی است که نشانگر سیرت است. در منظر شهر، خاطرات جمعی شهروندان و حافظه تاریخی شهر مستتر شده و گذر زمان روایتگر […]

ناهنجاری‏های منظر شهری و سهم کارشناسان در تولید آن

منظر شهرهای ما پر است از صحنه ‏های خوشایند و ناخوشایند. آنچه در این بین بیش از همه باعث آزردگی خاطر می‏شود شلوغی و آشفتگی حاکم بر فضاهای شهری ما است. اغلب نه می‏توان نظم یا سبکی خاص را ملاحظه نمود، و نه می‏توان فضایی را تمام و تثبیت شده یافت.افراد و نهادها نیز در […]

سخن سردبیر

در امتداد موضوعات قبلی، نشریه انجمن طراحان شهری، برای این شماره موضوع “بازخوانی منظر شهری” را بدلیل اهمیت ویژه آن در مباحث طراحی شهری انتخاب نمود. منظر شهری، گسترده‌ترین مفهوم در دانش طراحی شهری محسوب می‌شود که از مقیاس عناصر و جزئیات فضاهای شهری تا مقیاس منظر کلان شهرها را شامل می‌شود. خاطرات و تصویر […]

سخن مدیر مسئول

نخستین همایش پر زرق و برق با عنوان “سیما و منظر شهری: تجارب جهانی و چشم انداز آینده” در سال 1382 به همت وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این همایش مفهوم “منظر شهری” از زوایای دید صاحبنظران مختلف دانشگاهی و حرفه مند ارائه و نهایتا منتج به ارائه بیانیه ای شد که فحوای آن مفهوم “منظر شهری” را مورد تاکید قرار می داد.