مباحث اجرایی در طراحی شهری

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره ۷، بهار و تابستان، ۱۴۰۰

فهرست

عنوان
نویسنده
شماره صفحه
سخن مدیر مسئول
سهیلا صادق زاده
۵
یادداشت سردبیر، طراحی شهری در عمل
سیدعلی صفوی
۷
طراحی شهری در عمل منشور اخلاقی، ضرورتی انکارناپذیر
جهانشاه پاکزاد
۹
کد اخلاق و رفتار حرفه ای در جامعه برنامه ریزان آمریکا، انجمن برنامه ریزان آمریکا
سعیده سبحانی نیا
۱۳
چارچوبی برای اخلاق حرفه ای طراحان شهری (بر اساس نظریات مصطفی ملکیان در اخلاق کاربردی)
امیر طیبی
۱۷
اخلاق حرفه ای در طراحی شهری
معصومه ملایی توانی
۲۰
چهارپرده در باب چالش های طراحی شهری در عمل
مرضیه ترابی
۲۸
طراحی شهری مستمر: فرآیندی مستمر
حسین فهیمی زاده
۳۳
موانع تحقق پذیری در پروژه های کوچک مقیاس محلات در بافت های فرسوده
سایه فرید طهرانی
۳۹
بررسی نقش دانشگاه به عنوان یکی از کنشگران در نظام تولید فضا در ایران
سمیه فتحی
۴۳
تحقق پذیری در طراحی شهری
مهسا واشقانی فراهانی
۴۶
تحقق پذیری در طراحی شهری
زیبا جبرئیلی
۵۰
آرمان های نظریه در منازعه میدان های عمل (چالش های طراحی شهری از نظر تا عمل)
وحید حائری
۵۴
تحقق پذیری طراحی شهری
احمد شیخ احمدی
۶۱
تحقق ناپذیری در طراحی شهری؛ یا … آیا ایده پرداز، برنامه ریز است؟
غزال کرامتی
۶۷
از تحقق پذیری تا اجرا «بررسی تاثیر مشارکت و مطالعات مدیریتی در فرآیند طراحی فضاهای شهری»
مرجان بابائی
۷۰
چالش های مشارکتی و کارفرمایی در پروژه های تغییر کاربری پیشگام
کیومرت حبیبی / آرین آسیایی
۷۴
تبیین نکاتی در تنظیم قرارداد پروژه های طراحی شهری
هادی پندار
۷۶
برگی از دفتر تجربیات حقوقی یک «شهردار»
فضل اله توسلی
۸۶
بازتعریف ضوابط ساخت مسکن در قطعات کوجک محلات حاشیه ای شهر
عصمت غیائی / سارا پاسبان / فائزه فاتح
۸۸
بررسی فرآیند تدوین ضوابط احیاء و حفاظت بافت تاریخی شهر ماکو، چالش ها و دستاوردها
مژگان محمودی راد / بهزاد اسکندر افشار / زهرا بخشایی
۹۴
ارزیابی کیفی ورودی ایستگاه های مترو تهران
مجتبی بدیعی / الهه حقانی
۱۱۵
فضاسازی مشارکتی فضای مقابل دبستان پسرانه زعیم با رویکرد شهرگرایی تاکتیتی
زهرا آزاد / کورش آصف وزیری
۱۲۶
ضرورت وجود رویکردهای کل نگر در نورپردازی شهری
ارمغان احمدی
۱۴۰
مدرنیسم، تقابل زاویه قائم و زاویه فرهنگی
شاپور توسلی
۱۵۵
یک سوزن به خود، یک جوال دوز به دیگران
سید محمدعلی زبرجدیان
۱۶۱
پیرایش جداره خیابان ولیعصر در راستای ثبت جهانی خیابان
اشکان بیات
۱۶۸
علل عدم تحقق پذیری طرح پیاده راه خیابان جمهوری اسلامی تبریز
امین شهامی پور
۱۷۲
میدان آذربایجان تبریز، نماد بلاتکلیفی در مدیریت شهری
امین شهامی پور / محمدرضا عزتی مهر
۱۷۹
پرسه ای در لاله زار به بهانی دیدار خانه اتحادیه
مجتبی رجبی / محمد امین کرمانپور
۱۸۸
چرا باید آسیا شهرهای منحصر به فرد بسازد؟
الگا چپلیانسکایا / مترجم نسیم ایران منش
۱۹۶
طراحی شهری؛ چند رشته ای یا میان رشته ای؟
متیو کرمونا / مترجم محمد نظرپئر
۲۰۹
عمارت دل
شاپور توسلی
۲۱۵
اخبار
۲۱۷
فرازی بر طراحی شهری در ایران امروزی
سینا رزاقی
۲۱۸
هنرمدان و شهروندان مشهدی صاحب «خیابان هنر» شدند
مشهد ایرنا
۲۲۰
آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور
۲۲۳