مباحث اجرایی در طراحی شهری

نشریه انجمن طراحان شهری: شماره 7، بهار و تابستان، 1400

فهرست

عنوان
نویسنده
شماره صفحه
سخن مدیر مسئول
سهيلا صادق زاده
5
یادداشت سردبير، طراحی شهری در عمل
سیدعلی صفوی
7
طراحی شهری در عمل منشور اخلاقی، ضرورتی انکارناپذیر
جهانشاه پاکزاد
9
کد اخلاق و رفتار حرفه ای در جامعه برنامه ریزان آمریکا، انجمن برنامه ریزان آمریکا
سعیده سبحانی نیا
13
چارچوبی برای اخلاق حرفه ای طراحان شهری (بر اساس نظریات مصطفی ملکیان در اخلاق کاربردی)
امیر طیبی
17
اخلاق حرفه ای در طراحی شهری
معصومه ملایی توانی
20
چهارپرده در باب چالش های طراحی شهری در عمل
مرضیه ترابی
28
طراحی شهری مستمر: فرآیندی مستمر
حسین فهیمی زاده
33
موانع تحقق پذیری در پروژه های کوچک مقیاس محلات در بافت های فرسوده
سایه فرید طهرانی
39
بررسی نقش دانشگاه به عنوان یکی از کنشگران در نظام تولید فضا در ایران
سمیه فتحی
43
تحقق پذیری در طراحی شهری
مهسا واشقانی فراهانی
46
تحقق پذیری در طراحی شهری
زیبا جبرئیلی
50
آرمان های نظریه در منازعه میدان های عمل (چالش های طراحی شهری از نظر تا عمل)
وحید حائری
54
تحقق پذیری طراحی شهری
احمد شیخ احمدی
61
تحقق ناپذیری در طراحی شهری؛ یا … آیا ایده پرداز، برنامه ریز است؟
غزال کرامتی
67
از تحقق پذیری تا اجرا «بررسی تاثیر مشارکت و مطالعات مدیریتی در فرآیند طراحی فضاهای شهری»
مرجان بابائی
70
چالش های مشارکتی و کارفرمایی در پروژه های تغییر کاربری پیشگام
کیومرت حبیبی / آرین آسیایی
74
تبیین نکاتی در تنظیم قرارداد پروژه های طراحی شهری
هادی پندار
76
برگی از دفتر تجربیات حقوقی یک «شهردار»
فضل اله توسلی
86
بازتعریف ضوابط ساخت مسکن در قطعات کوجک محلات حاشیه ای شهر
عصمت غیائی / سارا پاسبان / فائزه فاتح
88
بررسی فرآیند تدوین ضوابط احیاء و حفاظت بافت تاریخی شهر ماکو، چالش ها و دستاوردها
مژگان محمودی راد / بهزاد اسکندر افشار / زهرا بخشایی
94
ارزیابی کیفی ورودی ایستگاه های مترو تهران
مجتبی بدیعی / الهه حقانی
115
فضاسازی مشارکتی فضای مقابل دبستان پسرانه زعیم با رویکرد شهرگرایی تاکتیتی
زهرا آزاد / کورش آصف وزیری
126
ضرورت وجود رویکردهای کل نگر در نورپردازی شهری
ارمغان احمدی
140
مدرنیسم، تقابل زاویه قائم و زاویه فرهنگی
شاپور توسلی
155
یک سوزن به خود، یک جوال دوز به دیگران
سید محمدعلی زبرجدیان
161
پیرایش جداره خیابان ولیعصر در راستای ثبت جهانی خیابان
اشکان بیات
168
علل عدم تحقق پذیری طرح پیاده راه خیابان جمهوری اسلامی تبریز
امین شهامی پور
172
میدان آذربایجان تبریز، نماد بلاتکلیفی در مدیریت شهری
امین شهامی پور / محمدرضا عزتی مهر
179
پرسه ای در لاله زار به بهانی دیدار خانه اتحادیه
مجتبی رجبی / محمد امین کرمانپور
188
چرا باید آسیا شهرهای منحصر به فرد بسازد؟
الگا چپلیانسکایا / مترجم نسیم ایران منش
196
طراحی شهری؛ چند رشته ای یا میان رشته ای؟
متیو کرمونا / مترجم محمد نظرپئر
209
عمارت دل
شاپور توسلی
215
اخبار
217
فرازی بر طراحی شهری در ایران امروزی
سینا رزاقی
218
هنرمدان و شهروندان مشهدی صاحب «خیابان هنر» شدند
مشهد ایرنا
220
آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور
223