حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری

معرفی کتاب: حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری مؤلف: دکتر امید رهنما در این کتاب” حقوق حمایت از توسعه فضاهای سبز خصوصی شهری” با آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و چالش ها و خلاهای نظام حقوقی فضای سبز خصوصی شهری ،نسبت به ارایه چارچوب حقوقی برای حفظ و گسترش فضای خصوصی شهری اقدام گردیده است. با پیشگفتاری از آقای دکتر سید محسن بهشتیان.

... ادامه مطلب »

نامزدهای کتاب سال در گروه «هنر» معرفی شدند

به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، 50 کتاب در گروه«هنر» در موضوع‌های «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، «عکاسی»، «هنرهای نمایشی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند پنج کتاب زیر در موضوع «معماری و شهرسازی» از سوی هیات داوران به عنوان نامزد معرفی شدند: تاریخ طراحی داخلی از ۱۹۰۰، تالیف ان مسی، ترجمۀ حمیدرضا انصاری، تهران: سمت؛ پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۹، ‏‫پنج، 304 ص. تحلیل

... ادامه مطلب »

حق الزحمه تهیه چارچوب طراحی شهری مصوب سال 1399 انجمن صنفی طراحان شهری ایران

تا 20 هکتار بطور مقطوع 1500 میلیون ریال مازاد بر 20 هکتار تا 50 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 50 میلیون ریال مازاد بر 50 هکتار تا 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 40 میلیون ریال مازاد بر 100 هکتار به ازاء هر هکتار مازاد 25 میلیون ریال مثال: محدوده ای به مساحت 135 هکتار 135=20+30+50+35 [ (1500) + (30 x 50) + (50 x 40) + (35 x 25) ] = 5/875/000/000

... ادامه مطلب »