اطلاعیه « انجمن طراحان شهری »

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن طراحان شهری (نوبت اول) دستور جلسه: – استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس – تصویب تراز مالی سال ۹۵ – تصویب بودجه سال ۹۶ – انتخاب بازرس – تعیین حق عضویت در سال جدید زمان: شنبه ۹۶/۴/۳۱ ساعت ۱۶:۰۰ مکان: ایرانشهر شمالی، نبش خیابان دهقانی، ساختمان معاونت شهرسازی و […]