عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر سایت
عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر سایت
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

طراحی شهری, شهرسازی, معماری
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
شفا
ثابتی مطلق
۱۳۶۱
تهران

مدیر سایت